Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014

Οι νομοθετικές προτάσεις του ΓΕΕΘΑ για την εξέλιξη των στελεχών των Ε.Δ.

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ νομοθετικές προτάσεις για την αναμόρφωση του θεσμικού, του σταδιοδρομικού και του πειθαρχικού καθεστώτος των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων εκπονεί το ΓΕΕΘΑ σε συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία και των τριών κλάδων. Πρόκειται για πρωτοβουλία την οποία ανέλαβε η στρατιωτική ηγεσία, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση του υφισταμένου νομικού πλαισίου. Το όλο εγχείρημα διακρίνεται για τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του και εστιάζεται ισορροπημένα τόσο στο προσωπικό όσο και στην υπηρεσία, πυρήνας της οποίας είναι το στέλεχος.Πρόθεση των Επιτελείων είναι να εκσυγχρονιστεί μια σειρά θεσμικών κειμένων...
με τρόπο ώστε να απηχεί τις σύγχρονες νομικές και κοινωνικές αντιλήψεις και ανάγκες, ενώ παράλληλα θα αποτελέσει το πλαίσιο δράσεως των Ενόπλων Δυνάμεων του μέλλοντος.

Το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή είναι ο εκσυγχρονισμός της βασικής νομοθεσίας και ειδικότερα των κατωτέρω νόμων:

• Περί καταστάσεως αξιωματικών, που αποτελεί το νομικό θεμέλιο επί του οποίου εγκαθιδρύεται και καθορίζεται η σχέση των αξιωματικών με την υπηρεσία, περιλαμβάνοντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους εναρμονισμένα με τις σύγχρονες απαιτήσεις των Ε.Δ.

• Περί ιεραρχίας και εξελίξεως αξιωματικών, που συνιστά μια σύγχρονη προσέγγιση του σταδιοδρομικού πλαισίου των στρατιωτικών, με στόχο την προσαρμογή στις σύγχρονες δικαιικές και επιχειρησιακές απαιτήσεις.

• Περί ιεραρχίας, εξελίξεως και καταστάσεως υπαξιωματικών και ανθυπασπιστών, που αποτελούν συνολική αναθεώρηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, το οποίο διέπει τους μόνιμους υπαξιωματικούς και ανθυπασπιστές, στα πρότυπα της ανάλογης πρωτοβουλίας για τους αξιωματικούς.

Από τη στιγμή που η νέα αυτή νομοθεσία ψηφιστεί για την εφαρμογή της στην πράξη θα απαιτηθούν ακόμη δύο θεσμικά κείμενα και συγκεκριμένα ο Διακλαδικός Κανονισμός Πειθαρχίας στελεχών των Ε.Δ. και ένα Προεδρικό Διάταγμα για καθορισμό νέου Συστήματος Αξιολογήσεως.

Ο Κανονισμός αυτός εκπονείται σε συνάρτηση με τους νόμους περί καταστάσεων των στελεχών και θα ακολουθήσει αμέσως μόλις τεθούν αυτοί σε ισχύ, προσαρμοσμένος πάντα στις σύγχρονες απαιτήσεις των Ε.Δ. Όσο για το Προεδρικό Διάταγμα, αυτό θα ακολουθήσει τα σταδιοδρομικά νομοθετήματα, καθώς θα αποτελέσει το πλαίσιο καθορισμού της εξελικτικής πορείας των στελεχών, με γνώμονα ότι η αξιολόγηση του προσωπικού θα δημιουργεί εμπιστοσύνη ως προς τη δίκαιη εφαρμογή της. Εκ παραλλήλου, το ΓΕΕΘΑ επεξεργάζεται και τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου πλαισίου μεταθέσεων του στρατιωτικού προσωπικού, με στόχο μια αποτελεσματική προσέγγιση προς όφελος τόσο της κάλυψης των υπηρεσιακών αναγκών όσο και της μέριμνας που πρέπει να επιδεικνύει η υπηρεσία υπέρ των στελεχών.

http://staratalogia.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου